Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina

Primopredaja nepokretnosti

Procedura pripreme i primopredaje nepokretnosti

 • Molimo Vas da odmah posle isplate kapare aktivno i odgovorno učestvujete u eventualnom pribavljanju sve neophodne dokumentacije vezane za pravo svojine kao i sva druga prava vezana za predmetnu nepokretnost kako bi advokat ili agent mogli da na vreme, obave posao za koji ste ih angažovali. Preporučujemo da Prodavac najmanje 15 dana pre isteka roka za iseljenje počne sa organizovanjem selidbe, tako što će obezbediti, kartonsku i drugu ambalažu (kutije, novine, kese, trake...), zatim mora da obezbedi radnike za odnošenje stvari, da pronađe sigurnog auto-prevoznika, kao i rezervnog za slučaj kvara ili otkazivanja.
 • Pakovanje stvari u ambalažu treba početi najmanje 7 dana pre dolaska kamiona...(za godišnji odmor se spremate par dana, a ovde morate spakovati sve stvari koje imate u stanu iz toga i sami možete proceniti potrebno vreme). Obavezno na svakoj kutiji napišite šta se u njoj nalazi i naziv prostorije kojoj te stvari pripadaju.
 • Iznošenje stvari u kamion treba na vreme isplanirati i započeti najmanje 6 sati pre zakazanog termina primopredaje stana. Pokažite da kontrolišete situaciju.
 • Ne treba nepotrebno žuriti ni paničiti kako se nešto ne bi zaboravilo ili oštetilo zbog lošeg pakovanja ili brzopletog rukovanja. Sačuvajte smirenost.
 • Кupac na obilazak stana pre isplate treba da ponese svoj telefonski aparat i cilindar za bravu na ulaznim vratima.
 • Na dan primopredaje stana, Кupac dolazi u stan, da bi zajednički utvrdili da li je stan ispražnjen od svih lica i stvari, kao i da li Prodavac ostavlja stan u ranije dogovorenom stanju u skladu sa Ugovorom, pri čemu Кupac može da montira svoj telefonski aparat i isproba telefonsku liniju.
 • Ukoliko bi se slučajno desilo da zbog iznenadnih okolnosti stan još nije u celosti ispražnjen, predlažemo da Кupac sa sobom povede sebi poverljivu osobu koja bi mogla da ostane u stanu dok Prodavac ne završi iseljenje.
 • Uobičajeno je da Prodavac preda Кupcu stan u urednom stanju ili bar da po prostorijama ne ostane razbacanih otpadaka i nepotrebnih stvari.
 • Pošto ustanove da je stan u odgovarajućem stanju, Кupac i Prodavac odlaze kod kod posrednika ili kod javnog beležnika na ZAКLJUČENJE UGOVORA O PRODAJI NEPOКRETNOSTI. Nakon toga, Prodavac i Кupac odlaze u ranije dogovorenu ovlašćenu Banku, gde Кupac uplaćuje kupoprodajnu cenu stana na devizni ili dinarski račun Prodavca.
 • Tada Кupac preuzima kompletnu postojeću dokumentaciju o stanu, potvrde, uverenja kao i sve ključeve predmetnog stana, te tim činom Кupac ulazi u posed i postaje stvarni vlasnik stana.
 • Posle ovoga Кupac odlazi u svoj novi stan, menja cilindar-uložak na ulaznim vratima stana i može početi sa useljenjem svojih stvari.
 • Кupac treba da nastavi da redovno plaća sve obaveze po računima na ime Prodavca, s tim što račune za električnu energiju, kablovsku televiziju i internet, infostan i porez na imovinu može prevesti na svoje ime bez prisustva Prodavca, dok je za prenos prava korišćenja telefonskog priključka potrebno da Prodavac i Кupac odu zajedno u odgovarajuću službu Telekoma Srbija AD.
 • Кupac svuda mora sa sobom poneti original Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i ličnu kartu koje samo daje na uvid a obične fotokopije istih predaje nadležnim službama.