Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina

Osnovne preporuke pri kupovini nepokretnosti

"Isti stan prodavan pet puta! Кupci stanova prevareni! Prodali tuđu kuću!”, samo su neki od naslova tekstova iz novina koji govore o tome koliko je teško na siguran način doći do svog krova nad glavom. Godine prolaze, a prevara i dalje ima, pa ukoliko ste spremni da se upustite u agoniju kupovine stana ili kuće. Dajemo Vam nekoliko saveta, koji bi mogli da vam olakšaju put do potpisivanja ugovora o prodaji nepokretnosti. Read more

Rečnik pojmova u građevinarstvu

Rečniк pojmova u građevinarstvu će vam pomoći uкoliкo rešite sami da gradite objeкat ili uкoliкo želite da кupite stan u izgradnji da rastumačite pojmove sa кojima se možda prvi put susrećete Read more

Kupovina stana u izgradnji

Kupovina stana u izgradnji, budite oprezni, poslušajte savet profesionalaca Read more

Porez na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos aposlutnih prava, ranije porez na promet nepokretnosti je poreska obaveza prodavca ali je u praksi uobičajeno da tu obavezu preuzme kupac. Zakonodavac je predvideo mogućnost da ukoliko ugovorna strana koja je ugovorom preuzela obavezu plaćanja ne plati porez, isti naplati od druge ugovorne strane. Read more

Primopredaja nepokretnosti

Primopredaja nepokretnosti se vrši nakon zaključenja ugovora i isplate kupoprodajne cene. Read more

Upis prava svojine u katastru nepokretnosti

Najčešće postavljena pitanja korisnika RGZ službe za Katastar nepokretnosti i odgovori koji će vam pomoći pri upisu prava svojine u Katastar nepokretnosti Read more